Certifieringar

Startsidan > Naturlig skönhet för alla > DERMANORD Maria Åkerberg > Certifieringar

Vi har valt att i dagsläget inte certifiera våra egna produkter. Varför?

En certifiering innebär alltid en kostnad som läggs på varje produkt. En kostnad du som slutkonsumenten i slutändan får betala.
Det finns ytterligare två anledningar till att vi valt att inte certifiera.

- Vi har inte hittat någon certifiering som uppfyller våra krav.

- De flesta av våra råvaror/ingredienser har redan någon form av oberoende miljömärkning/certifiering. Det skulle alltså innebära en dubbel certifieringskostnad för våra kunder.

Dock har inte alla våra råvaror certifiering.
Vissa av våra råvaror bryts ur jorden och kan därför inte certifieras som odlade råvaror. Exempel på detta är lera och järnoxid.
Längst bak i vår katalog finns en förteckning av vilken certifiering/märkning respektive råvara har.

Nedan finns hänvisning till våra odlade ingrediensers respektive märkningar.
Där kan du läsa mer om vad varje certifiering/märkning betyder i detalj.

ABCERT: www.abcert.de

ECOCERT: www.ecocert.com

RSPO: www.rspo.org

QC&I: www.qci.de

BDIH: www.bdih.de

Soil Association: www.soilassociation.org

Organic Farming: www.organic-farming.europa.eu

KRAV: www.krav.se

 

Alla våra ingredienser bidrar till en hållbar produktion och konsumtion samt ingår i ett hållbart kretslopp. Alla är dock inte certifierade som ekologiska.

De flesta av våra ingredienser har någon form av oberoende miljömärkning. Certifieringen innehas av respektive leverantör. När det ibland saknas någon angiven certifiering kan det bero på att råvaran inte odlas. Det är bara råvaror som odlas som kan certifieras. Jordarter och bergarter som mineraler och leror kan därför inte certifieras. Om en odlad råvara saknar certifiering beror det oftast på att odlaren inte valt vilken certifiering som ska gälla för aktuellt år. De kan vara på väg att byta certifiering. Dessa certifieringar kostar mycket pengar och skapar nya avgifter varje år.

Istället för att certifiera varje slutprodukt, och därmed addera en kostnad på varje produkt, väljer vi istället att vara transparenta med varje enskild råvara.

tech